Bezoek

Bezoekonze evenementen

Let op: ACHV-leden zijn leden van Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging, swp-leden zijn leden van samenwerkingspartners
maandag 19 april 2021 cursus

Amsterdamse architecten: Pierre Cuypers, spreker / inleider: Max Put
VIA ZOOM. De negentiende-eeuwse architect Pierre Cuypers is bijna net zo bepalend geweest voor het beeld van Nederland als water en wolken. Zijn Rijksmuseum wordt jaarlijks door massa’s toeristen bezocht. In het hele land sieren tal van Cuypers’ neogotische kerken de horizon. Als restaurateur van meer dan 150 middeleeuwse gebouwen heeft hij ook op het oudere culturele erfgoed zijn sporen nagelaten. Pierre Cuypers was een architect die trots was op zijn katholieke achtergrond en dat duidelijk in zijn werk liet blijken. Dat bezorgde hem een gespleten imago. Volgens de protestantse en liberale visie wilde Cuypers Nederland met zijn neogotische bouwkunst terugleiden naar de donkere Middeleeuwen en de vleespotten van Rome. Voor de rooms-katholieken was Cuypers een halve heilige, wiens gebouwen hun nieuwe zelfbewustheid uitstraalden. Ook in Amsterdam verrezen kerken van Cuypers, vaak op onmogelijke hoekjes. De cursus is op maandagmiddag, INLOGGEN vanaf 13.00 uur, aanvang 13.30 uur, einde 15.30 uur.

ACHV-leden € 12,50; swp-Leden € 15,00; Gasten € 17,50
Gebruik boekingsnummer 280.
Van de 5 plaatsen zijn nog 3 plaatsen beschikbaar.
dinsdag 20 april 2021 lezing

Het Luthers Museum, spreker / inleider: Harry Donga, oud Predikant
TEAMS lezing. Op 21 juni 2019 werd in het gebouw Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht het Luther Museum Amsterdam geopend. Dit bijzondere gebouw werd in 1772 opgeleverd als Luthers Oude Mannen en Vrouwenhuis. Daarna was het van de jaren 1975-2015 een verpleeghuis. Thans is het museum met de grote Lutherse erfgoedcollectie er gevestigd. De rest van het gebouw is in gebruik als short-stay hotel. In het vroegere historische bestuurscentrum, alsmede de grote kerkzaal, de domineeskamer en de enorme gang is nu de collectie te bewonderen. Er is een audiotoer die u langs de drie verhaallijnen loodst zoals Geloven op zijn luthers, zorgen op zijn luthers en besturen op zijn luthers. Bekende schilderijen van beroemde schilders zijn er te zien zoals van Breenbergh, Van Heemskerk, Cranach, van Ruysdael en Jelgerhuis, verder bijzondere bijbels en verrassend zilver. Over gebouw en collectie geeft ds Harry Donga, bestuurslid van het museum en oud predikant van de Lutherse gemeente een PowerPointpresentatie. Aanvang:20.00 uur, inloggen 19.45 uur. De uitnodiging met link ontvangt u een paar dagen van tevoren.


maandag 26 april 2021 cursus

Amsterdamse architecten: Petrus Berlage, spreker / inleider: Max Put
VIA ZOOM. Hendrik Petrus Berlage is een van de belangrijkste Nederlandse architecten uit de moderne Nederlandse bouwgeschiedenis. Aan het begin van de twintigste eeuw bracht Berlage (1856-1934) een omslag te weeg in het denken over moderne architectuur. Hij had grote invloed op de Amsterdamse School, het Nieuwe Bouwen, De Stijl en de Nieuwe Zakelijkheid. Het bekendste voorbeeld van het werk van Hendrik Petrus Berlage is ongetwijfeld de Koopmanbeurs. De verdienste van Berlage in dit gebouw was, dat hij de in het zicht gelaten staalconstructie en de onbewerkte baksteen goed op elkaar wist af te stemmen. In zijn laatste jaren werkte Berlage aan het stedenbouwkundige ontwerp van het stadsdeel Amsterdam-Zuid. Het Plan Zuid van Berlage werd in 1917 door de gemeenteraad goedgekeurd. De uitvoering zou twintig jaar vergen. De cursus is op maandagmiddag, INLOGGEN vanaf 13.00 uur, aanvang 13.30 uur, einde 15.30 uur.

ACHV-leden € 12,50; swp-Leden € 15,00; Gasten € 17,50
Gebruik boekingsnummer 281.
Van de 5 plaatsen zijn nog 4 plaatsen beschikbaar.

maandag 3 mei 2021 cursus

Amsterdamse architecten: Michel de Klerk, spreker / inleider: Max Put
VIA ZOOM. Michel de Klerk (1884-1923) heeft een toonaangevend oeuvre opgebouwd, op gebied van architectuur, maar ook interieur, grafische kunst en de kunstnijverheid. Hij is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Amsterdamse School. De Klerk wordt beroemd vanwege zijn ontwerpen voor de volkshuisvesting. De ideeën van De Klerk komen optimaal tot uitdrukking in wat het icoon van de Amsterdamse school zou worden: Het Schip, een complex arbeiderswoningen in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. Vanaf 1920 veranderen de ontwerpen van De Klerk. Zijn werk wordt soberder en eenvoudiger. Deze verandering is bijvoorbeeld terug te vinden in het Clubgebouw voor de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Hoop aan de Weesperzijde in Amsterdam. De Klerk was volop bezig met het ontwerp voor het filiaal van de Bijenkorf toen hij in 1923 overleed, nog maar 39 jaar oud. De cursus is op maandagmiddag, INLOGGEN vanaf 13.00 uur, aanvang 13.30 uur, einde 15.30 uur.

ACHV-leden € 12,50; swp-Leden € 15,00; Gasten € 17,50Gebruik boekingsnummer 282.
Van de 5 plaatsen zijn nog 4 plaatsen beschikbaar.
maandag 10 mei 2021 cursus

Amsterdamse architecten: Aldo van Eyck, spreker / inleider: Max Put
VIA ZOOM. Aldo van Eyck (1918 – 1998) was een invloedrijke en eigenzinnige architect. In 1946 was Aldo van Eyck gaan werken bij de afdeling Stadsontwikkeling van de dienst Publieke Werken in Amsterdam. In deze hoedanigheid ontwierp hij onder meer 730 speelplaatsen door de hele hoofdstad. In de architectuur spelen kinderspeelplaatsen een marginale rol, maar in Van Eycks gedachtengoed zijn het essentiële ruimtes in een stad. In 1951 start Van Eyck zijn eigen architectenbureau. Hij breekt door met zijn ontwerp voor het Burgerweeshuis in Amsterdam-Zuid, dat in binnen- en buitenland wordt gepubliceerd. Hij werkte in de periode 1971 - 1982 samen met architect Theo Bosch. Na 1982 zet hij zijn bureau met zijn vrouw Hannie van Eyck voort. Van Eyck vond dat tegenstellingen in "tweelingfenomenen" tot elkaar moesten worden gebracht. Hoewel zijn gebouwde oeuvre klein is, wordt hij als een van de belangrijkste Nederlandse architecten van deze eeuw beschouwd. Vooral in de jaren zestig en zeventig was zijn invloed groot. In de Forum-architectuur staat de mens centraal en diens beleving en gebruik van ruimte. Dit thema bleef Van Eyck zijn hele werkzame leven trouw, waar gelijkgezinden andere richtingen gingen verkennen. De cursus is op maandagmiddag, INLOGGEN vanaf 13.00 uur, aanvang 13.30 uur, einde 15.30 uur.

ACHV-leden € 12,50; swp-Leden € 15,00; Gasten € 17,50
Gebruik boekingsnummer 283.
Van de 5 plaatsen zijn nog 4 plaatsen beschikbaar.

Hoek Banstraat Van Breestraat

Hoek Banstraat Van Breestraat

dinsdag 11 mei 2021 lezing

Muziek achter het Concertgebouw, spreker / inleider: Philip Ruitenberg, Muziekwetenschapper
Lezing via ZOOM vanaf 20.00 uur. Het Concertgebouw werd in 1888 feestelijk ingewijd. Het gebouw stond toen nog nagenoeg midden in de weilanden, helemaal aan de rand van de stad. Wel was er al een groter plan om een nieuw stadsgedeelte aan te leggen tussen het Vondelpark en de Boerenwetering. Dat werd begin 20e eeuw uitgevoerd. Verschillende straten achter het Concertgebouw werden vernoemd naar componisten. Bij een behoorlijk aantal daarvan gaat het om Nederlandse componisten en musici. Toen bekend, maar nu? Kent u Albert Ban? En Johannes Wanning? Misschien heeft u wel gehoord van Johannes Verhulst, maar wie was Johannes van Bree? In deze lezing een kennismaking met de muziek achter de straatnaambordjes en een inkijkje in Amsterdams muziekleven rond 1900. Een levendige presentatie met beeld, video en muziekfragmenten. Het is prettig wanneer de muziek goed kan klinken. Dat zou kunnen door de computer/laptop aan te sluiten op een muziekinstallatie of door met een koptelefoon te luisteren. De uitnodiging wordt tijdig verstuurd. Foto: Mode uit het Rijksmuseum in Huis, fotograaf: Rebekka Mell

Foto: Mode uit het Rijksmuseum in Huis, fotograaf: Rebekka Mell

dinsdag 25 mei 2021 lezing
Locatie: Huize Antonius, Kamperfoelieweg 207, 1032HM Amsterdam-noord (kaart zie Over ACHV)
19e eeuwse mode uit het Rijksmuseum in Ons' Lieve Heer op Solder , spreker / inleider: Birthe Weijkamp, Kostuumhistorica
In Museum Ons' Lieve Heer op Solder zijn (vanaf het moment dat het weer open mag) jurken uit de collectie van het Rijksmuseum te zien. Bij deze bijzondere samenwerking ligt de focus op de 19e eeuw. Dit is de laatste eeuw dat de kerk actief in gebruik was en dames er in hun zondagse dracht de mis bezochten. Het is ook een eeuw waarin er veel veranderde op modegebied. Door technische vooruitgang en een groeiende middenklasse met meer geld volgden trends elkaar in een snel tempo op. De opkomst van de modeontwerper en het warenhuis zorgden ervoor dat mode op een heel andere manier tot stand kwamen. Het was niet langer de opdrachtgever die zelf stof moest kopen en samen met de naaister bedacht hoe haar japon er uit kwam te zien. In toenemende mate dicteert Parijs, ook in Amsterdam, de laatste mode. In deze kleding kon de stedelijke bevolking in de nieuwe brede straten en groots opgezette openbare gebouwen flaneren en laten zien hoe modieus ze was. Birthe neemt u in deze lezing mee langs de modieuze silhouetten die in de tentoonstelling de revue passeren. Dit wordt aangevuld met andere voorbeelden, zoals accessoires, modeprenten en foto's uit de collectie van het Rijksmuseum. Aanvang 13.30 via TEAMS.


dinsdag 8 juni 2021 lezing
Locatie: Huize Antonius, Kamperfoelieweg 207, 1032HM Amsterdam-noord (kaart zie Over ACHV)
Op zoek naar Schellincwout, spreker / inleider: Jeannette van der Stelt
Het water voor de deur en de volkstuinen in de rug, ingeklemd door de Zuiderzeeweg en de A10-Noord, heeft het intieme Schellingwoude veel te vertellen. Velen kennen Schellingwoude dankzij de lange brug, die in 1957 over het IJ is aangelegd. Daar is 40 jaar later de Zeeburgertunnel naast gekomen. Over en weer waren de IJ-oevers al sinds 1872 te voet bereikbaar via de grootse Oranjesluizen en die over het Merwedekanaal. Maar de romantiek van het Schellingwouderbootje blijft, en een tochtje is steevast een onderdeel van schoolreisjes. Vele buitenlandse toeristen bekijken vanaf het water de drukke Amsterdamse haven. Tsaar Peter ging hen voor. Tijdens de watersnood van 1916 is Schellingwoude een tussenstop voor de vele vluchtelingen en hun vee. De koninklijke familie bezoekt enige malen vanuit Schellingwoude Waterland. Het dorp heeft zelf relatief gezien weinig schade, maar verarmd in de volgende jaren dusdanig dat het bestuur in 1921 instemt met annexatie door Amsterdam. . Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30.

Gebruik boekingsnummer 118.
Van de 25 plaatsen zijn nog 12 plaatsen beschikbaar.

zaterdag 11 september 2021 lezing
Locatie: Huize Antonius, Kamperfoelieweg 207, 1032HM Amsterdam-noord (kaart zie Over ACHV)
Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht, spreker / inleider: Hans Tulleners, Schrijver, columnist, binnenstadsb
Als belangrijkste monumentenstad van ons land heeft Amsterdam met bijna 9000 rijksmonumenten de grootste collectie stijlkamers. In sommige monumentale objecten zijn alle vier de stijlkamers op de hoofdverdieping van het monumentenhuis bewaard gebleven. Het oudste is het unieke voorhuisje met twee bedsteden van Rapenburg 13 uit 1614. De jongste stijlkamer is die op Recht Boomssloot 41 uit 2001 van de Italiaanse architect Mendini (1931-2019). Stijlkamers zijn bijna altijd kamers met houten vloeren, betimmeringen, beschilderde behangsels, deur- en schoorsteenstukjes, bespanningen, spiegels, stucwerk en een monumentale schouw. Vanaf dinsdag 13 juli 2021 tot en met vrijdag 20 augustus 2021 is er in de houten predikschuur uit 1668-1670, de Amstelkerk, een (foto)tentoonstelling te zien met als titel Amsterdamse stijlkamers binnen de Singelgracht. 48 panelen laten evenzoveel stijlkamers zien, die allemaal bijna compleet bewaard zijn gebleven. Mooie voorbereiding op deze lezing! Aanvang 20.00 uur.

ACHV-leden gratis; swp-Leden € 2,50; Gasten € 5,00

collectie Stadsarchief Amsterdam

collectie Stadsarchief Amsterdam
Gebruik boekingsnummer 0.
Van de 50 plaatsen zijn nog 50 plaatsen beschikbaar.

Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging

Inschrijven op onze Nieuwsbrief of interessante Amsterdam-excursies doet u hier.

Lezingen zijn zonder aanmelding te bezoeken.


stationsplein

Administratie


ContactformulierCaptcha image

[Andere code? Klik op de code.]


Copyright © 2012-2021 Amsterdam Cultuur Historische Vereniging | Alle rechten gereserveerd | Volg ACHV op | Privacybeleid | Sitemap